Uppfödning       

Sort Guld Pigglet
"Pigglet"
f. 2014-02-15

Jaktprov: 1:a pris Nkl  b-prov
Utställning: Excellent